EBT logo EuroBillTracker

:. Sekite savo banknotus Nuo Sausio 1-os 2002

:. DUK/ Pagalba
  Banknotai  
  Paieška  
  Puslapis  
 
  Nuostatos  

Kokią informaciją EBT apie banknotus saugo ir kaip ją panaudoja?

 • Serijinis numeris
  Serijinis numeris randamas banknoto reverse, jis susideda iš raidės ir 11 skaitmenų, arba iš dviejų raidžių ir 10 skaitmenų naujuose Europos serijos banknotuose. Banknotų pirma raidė nurodo šalį, kur šis banknotas buvo atspaustas. Šiuo metu Europos Centrinis Bankas nuėmė šį nurodymą, tačiau mes dar galime atskirti, kurioje šalyje šis banknotas išspausdintas.

 • Nominalas, vertė
  Autentiškai nustato banknotą pagal jo serijinį numerį.

 • Trumpasis kodas
  Trumpasis kodas yra raidžių ir skaičių junginys, randamas priekinėje banknoto pusėje. Pirma raidė nurodo, kur šis banknotas buvo išspausdintas. Kiekviena Europos šalis turi po vieną ar dvi Euro banknotų spaustuvių, kurios skirtingai spausdina banknotus pagal vertę arba serijinį numerį.
  Kiti trys skaičiai nurodo kokia plokštele buvo atspaustas šis banknotas. Paskutinė raidė ir skaičius nurodo banknoto vietą spausdinamame lakšte.

  Kai kurią statistiką apie banknotų spausdinimo mašinas galime rasti sekcijoje PASTABOS.

 • Kur tiksliai galiu rasti banknoto trumpajį kodą?
  Trumpasis kodas truputį paslėptas. Jis visada spausdinamas priekinėje banknoto pusėje, ten kur ir banknoto išspausdinimo metai, bei priešingoje pusėje, nei serijinis numeris. Ieškokite mažytėlaičio įrašo su raidėmis ir skaičiais, pvz. 'R001A1'.
     * 5 €: kairėje, nuspalvintoje, pusėje, 1cm virš EURO raidės O
     * 10 €: žvaigždėje, viršėliau kairėje banknoto pusėje, virš EURO raidės O
     * 20 €: kairėje pusėje esančioje žvaigždėje
     * 50 €: virš hologramos
     * 100 €: pirmas teksto žodis tarp lango ir žvaigždžių
     * 200 €: dešinėje nuo pietvakarinės žvaigždės, įrašytas vertikaliai
     * 500 €: kairiausioje žvaigždėje.

 • Išspausdinimo metai
  Kiekvieno banknoto priekyje, šalia santraukos ECB yra atspausti banknoto išspausdinimo metai. Šie metai neatspindi tikrų banknoto paruošimo ar išleidimo į apyvartą metų. Tai tiesiog metai, kada šio nominalo banknotas pirmą kartą buvo įvestas į apyvartą, ty 2002-ais. ECB nusprendė, kad naujai įvesta trigubo parašo sistema ant banknotų nėra naujos leidybos, tačiau kai bus išleisti naujo dizaino banknotai, bus išspausdinta ir nauja data.

 • Šalis, Miestas, Pašto indeksas
  Ši informacija parodo, kur šis banknotas jau pabuvojo. Taip pat ši informacija naudojama parodyti kokiuose miestuose šis banknotas pabuvojo. Daugumoje atveju, rekomenduojama minėti vietą kur banknotas buvo gautas. Komentarų skiltis gali būti naudojama detalesniam aprašymui iš kur banknotas yra gautas. Vietovės duomenys naudojami generuoti pasikartojančio banknoto kelią, taip pat apskaitai apie miestus ir šalis.

 • Laikmatis
  Kai banknotas įvedamas į sistemą, jo įvedimo laikas automatiškai užregistruojamas (laikmatis). Jis naudojamas įvairiai statistikai skaičiuoti, taigi ir banknoto kelionei nustatyti.
  Kai kuriais atvejais, įvedinėjant banknotą, kurį turėjote daug seniau, reiktų komentaruose įrašyti, kada išleista, kad taip nesusikirstų su kito vartotojo įvesta informacija, jei jis įveda banknotą tik gavęs jį. Jei taip gaunasi, kad tas banknotas pasikartoja, tada yra lengviau nustatyti tikrą banknoto kelionės laiką.

  Laikmatis skaičiuoja pagal Suomijos laiką (EET/EEST), ty viena valanda anksčiau nei Grinvičio. Dažniausiai banknotų įvedimo laikas apskaitomas pagal jūsų vietinį, bet statistika skaičiuojama pagal Suomijos laiką (pvz., 'Šiandien įvesti banknotai').

 • Komentaras
  Vartotojas į komentarų skiltį gali įvedinėti ką besumanąs, pvz.: banknoto stovį, kur ir kaip banknotas rastas/gautas ar išleistas, ir pan.

  Komentaras bus prieinamas visiems, kurie norės peržiūrėti su tuo banknotu susijusią info, jei jie tuo metu neįvedinės jokio banknoto.